Pirkimo ir grąžinimo sąlygos

Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

MB „Švaros Minutė”, juridinio asmens kodas 305543476, juridinio asmens buveinės adresas Biržiškų g. 1-60, LT-51456 Kaunas, Lietuva (toliau – Pardavėjas), elektroninės interneto svetainėje svarosminute.lt (toliau – Svetainė) taisyklės reglamentuoja Pardavėjo Svetainėje pirkėjams (toliau – Pirkėjas) parduodamų prekių įsigijimo sąlygas ir tvarką.

 1. Šios Taisyklės taikomos visiems pirkėjams įsigyjant bet kokias prekes ar paslaugas interneto Svetainėje. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys (toliau – Pirkėjai), kurie naudojasi Pardavėjo interneto Svetaine ir jos pagalba įsigyja Pardavėjo parduodamas prekes.
 2. Įsigydamas Pardavėjo siūlomas prekes Pirkėjas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių, tai yra Pirkėjas yra informuojamas, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Pardavėjo taikoma privatumo politika (tiek kiek tai susiję su užsakymo įvykdymo būtinumu), o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
 3. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes interneto Svetainėje.

  II. Prekių įsigijimo sąlygos.

 2.1.Prekių apibūdinimas

 1. Pardavėjo Svetainėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustruojamojo pobūdžio. Pirkėjas supranta, kad jo naudojamo kompiuterio ar kito elektroninio įrenginio ekranas gali netiksliai atspindėti prekės spalvas ar kitas vizualines savybes, todėl perkamos prekės gali skirtis nuo jų atvaizdų, kurie yra Svetainėje.
 2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose Svetainėje.
 3. Nebent būtų nurodyta kitaip, visos prekės, pateikiamos Svetainėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu pirkėjo užsakytos prekės nelieka, pirkėjas per įmanomai trumpiausią protingą laiką apie tai yra informuojamas elektroniniu paštu ar/ir kitomis priemonėmis ir tokios prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

2.2. Sutarties sudarymo sąlygos

 1. Pardavėjo Svetainėje parduodamas prekes įsigyti gali Pirkėjai:
  8.1.   fiziniai asmenys, kurie pirkimo dieną yra sukakę 16 (šešiolika) metų;
  8.2.   juridiniai asmenys.
 1. Bet kuris asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Pardavėjo Svetainėje.
 2.    Prekių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Svetainėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis galioja iki visiško pagal šias Taisykles nustatytų šalių pareigų įvykdymo.
 3.  Paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką, patvirtinantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).
 4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
 5. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis per 3 (tris) darbo dienasnuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes ar Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis).

2.3. Garantijos, sutarties nutraukimas ir prekių grąžinimas

14. Kiekvienos Pirkėjo nusipirktos prekės garantijos terminas nurodomas prekės aprašymo kortelėje.
15. Pirkėjui pastebėjus, jog nusipirkta prekė yra nekokybiška, Pirkėjas turite teisę grąžinti tokią prekę Pardavejui per 7 (septynias) darbo dienas nuo pristatymo dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjo prašymu grąžinama sumokėta prekės kaina.
16. Pirkėjas turi teisę dėl bet kokių priežasčių per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Ši nuostata dėl prekės grąžinimo netaikoma šioms prekių grupėms:
16.1. supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
16.2. Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
16.3. Prekėms, kurios buvo naudojamos, sugadintos ar praradusios prekinę išvaizdą.
17. Prekes Pirkėjas grąžina jas pristatant į MB „Švaros Minutė“ sandėlį, esantį Rokelių g.13, Kaune. Grąžinamas prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas. Prekių pristatymo išlaidos nekompensuojamos ir negrąžinamos.
18. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išsiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį ir priimti grąžinamą prekę.
19. Grąžinant prekę, Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.
20. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti užsakytos prekės, Pardavėjas per įmanomai trumpiausią protingą laiką informuoja Pirkėją elektroniniu paštu ar/ir kitomis priemonėmis, kad užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas už prekes.

2.4.Prekių pristatymas

21. Prekės, kurios tuo metu yra sandėlyje, pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei jų pristatymą. Prekių, kurių sandėlyje nėra, pristatymo terminas derinamas atskiru susitarimu.
22. Prekes pirkėjui pristato pats Pardavėjas arba kurjerių tarnyba.
23. Gavęs prekių siuntą Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar nepažeista siuntos būklė. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente (važtaraštyje). Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą (važtaraštį) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.
24. Nuosavybės teisė į prekę pereina Pirkėjui nuo to momentai, kai prekė perduodama Pirkėjui.
25. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo siuntos dydžio.
26. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
27. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
28. Atsiimant prekes parduotuvėje Pirkėjas turi:
28.1. nurodyti užsakymo numerį;
28.2. pateikti asmens tapatybės dokumentą.
28.3. Atsiimti prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip prekių gavėjas.
28.4. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo prekių atsiėmimui.

2.5. Prekių kaina, apmokėjimas ir pristatymo išlaidos

30. Užsakomų prekių kainos taikomos tokios, kurios nurodomos Svetainėje prekių užsakymo metu. Tuo atveju, jei dėl techninių, žmogiškųjų ar kitų klaidų, prekių kaina užsakymo metu yra klaidinga, tai Pardavėjas per įmanomai trumpiausią protingą laiką informuoja pirkėją apie teisingą kainą ir vykdo užsakymą tik gavęs rašytinį pirkėjo patvirtinimą, kad pirkėjas sutinka pirkti prekę už teisingą kainą. Tinkamai informavus Pirkėją apie klaidą dėl kainos, Pardavejui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui prekes neteisinga (mažesne) kaina.
31. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms sutartims.
32. Prekių kainos pateikiamos įskaitant pridėtinės vertės mokestį) (PVM) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui.
33. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų.
34. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:
34.1. Naudodamasis elektronine bankininkyste;
34.2. Atsiskaitydamas prekes išduodančioje parduotuvėje.
34.3. Juridiniams asmenims suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje PVM sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.
35. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą ” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

III. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjo teisės ir pareigos

36. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus užsakyme nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
37. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Svetaine, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
38. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
39.Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
40. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

3.2. Pardavėjo teisės ir pareigos

41. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
42. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Svetainės veiklą ir elektroninę prekybą be atskiro įspėjimo.
43. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
44. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.
45. Pardavejas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
46. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdama Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

IV. Šalių atsakomybė

47. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
48. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
49. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Svetaine, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
50. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
51. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjas Svetainėje esančias nuorodas.
52. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
53. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.
54. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.
55. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavejo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymui:
55.1. Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir
55.2. Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

V. Informacijos siuntimas

56. Pardavėjas visus pranešimus (taip pat ir reklaminę informaciją) siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
57. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

VI. Asmens duomenų tvarkymo reglamentavimas

58. Pardavėjas iš Pirkėjo gautus asmeninius duomenis įsipareigoja naudoti tik užsakymo įvykdymo ir privatumo politikoje nurodytais tikslais.
59. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir nuosekliai susipažinti su privatumo politika ir užsakymą Pardavėjui pateikti tik įsitikinęs, kad privatumo politika ir šių taisyklių sąlygos jam yra žinomos ir suprantamos.

VII. Kitos taisyklių nuostatos

60. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
61. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.
62. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
63. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
64. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti šias Taisykles. Pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje momento.